Beleef meer comfort! Door onze
montageservice al vanaf € 49,00!
2.800.190 tevreden klanten
Europa's Nr. 1 in Thuis Fitness
Vertrouw onze klanten.
Actueel 67.562 productbeoordelingen
81x in Europa Vind een filiaal
stores
Veilig kopen
Uw bestelling is gecodeerd met 256-bit-SSL
T-Fitness beschikt over het Trusted Shops keurmerk met consumenten-bescherming
Waarom T-Fitness?
 • Europa's Nr. 1 in Thuis Fitness
 • 2.700.000 tevreden klanten
 • Meer dan 7000 fitnessartikelen
 • 81 filialen
 • 75 eigen servicetechnici

Herroepingsbeleid & herroepingsformulier

 

Herroepingsbeleid:

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen of the annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Fitshop B.V. - Klipperaak 2 a, 2411 ND Bodegraven, Tel.: +31 (0) 172 61 99 61, Fax: +31 (0) 172 61 58 45, E-Mail: info@fitshop.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een e-mail of fax) laten weten dat u besloten heeft de overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor bijgevoegd herroepingsformulier gebruiken. Dit formulier is een model; gebruik van dit formulier is niet verplicht.

U voldoet aan de herroepingstermijn als u de mededeling dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht verstuurt vóór de herroepingstermijn verstreken is.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten, ontstaan doordat u een andere manier van bezorging gekozen heeft dan de door ons aangeboden voordeligste standaardbezorging) onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen terug te betalen. De veertien dagen gaan in op de dag dat de mededeling over herroeping van de overeenkomst bij ons binnengekomen is. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders afgesproken is. In geval van contante betaling, rembours of betaling met pinpas of debetkaart in een van de verkoopvestigingen wordt de terugbetaling gedaan per overschrijving; in geen geval worden u vanwege de terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen teruggekregen hebben of totdat u een bewijs overlegd heeft dat u de goederen teruggestuurd heeft, afhankelijk van wat het snelste is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat u ons heeft laten weten dat u de overeenkomst wilt herroepen aan ons terugsturen of aan ons overhandigen. U houdt zich aan de termijn, als u de goederen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen afgelopen is.

De kosten van terugzending van de goederen worden door ons gedragen.

Eventueel waardeverlies van de goederen hoeft u alleen te vergoeden als u meer gebruik heeft gemaakt van het apparaat dan voor normaal uitproberen van kwaliteit, eigenschappen en werking nodig geacht mag worden.

Als u deze overeenkomst financiert met een lening en de overeenkomst later annuleert, bent u ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, voor zover beide overeenkomsten een economische eenheid vormen.

Dit is in het bijzonder aannemelijk, als wij uw leningverstrekker zijn of als de leningverstrekker bij de financiering met ons samenwerkt. Als wij de lening bij het in werking treden van de herroeping van de overeenkomst of bij retournering van de goederen al ontvangen hebben, dan wordt uw leningverstrekker met betrekking tot de rechtsgevolgen van herroeping of teruggave partij terzake van onze rechten en plichten die voortvloeien uit de gefinancierde overeenkomst. Dit laatste geldt niet, als de onderhavige overeenkomst betrekking heeft op het verwerven van financieringsinstrumenten (bijvoorbeeld waardepapieren, deviezen of derivaten).

Als u contractuele verplichtingen zo veel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst, als u het recht heeft om deze te herroepen.

 

Uitsluiting en voortijdig aflopen van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan individuele keuze of bepaling door de gebruiker doorslaggevend zijn of die eenduidig op de persoonlijke wensen en behoeften van de gebruiker toegesneden zijn.

Het herroepingsrecht loopt voortijdig af bij overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na de levering verbroken is.

 

Einde herroepingsbeleid

 

Algemene instructies

 1. Zorg dat de goederen niet beschadigd of verontreinigd raken. Stuur de goederen zo mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik eventueel een beschermende (extra) oververpakking. Heeft u de originele verpakking niet meer, zorg dan voor een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.
 2. Stuur de goederen niet ongefrankeerd aan ons terug. Neem eerst contact met ons op, mochten wij dat nog niet gedaan hebben.

  Samen met u organiseren we een probleem- en complicatieloze oplossing voor het retourneren.

  Bij goederen die als pakket verzonden kunnen worden sturen we u een retourbon per e-mail of met de post voor terugzending via een pakketdienst.

  Goederen die door een expediteur geleverd zijn, laten we door onze partner bij u afhalen. Over het afhalen worden vooraf met u telefonische afspraken gemaakt. Daarom vragen wij een actueel telefoonnummer op te geven waarop u goed bereikbaar bent. Wij vragen u ervoor te zorgen dat de goederen op het tijdstip van afhalen verpakt zijn en klaar zijn voor transport. Indien mogelijk in de originele verpakking.

  Neem bij vragen en onduidelijkheden contact met ons op. Wij doen ons best het retourneren zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken.

  U kunt ons bereiken van maandag t.e.m. vrijdag van 09.30 - 18.00 uur, op zaterdag van 09.30 - 17.00 uur via telefoonnummer +31 (0) 20 69 40 705 of per e-mail info@t-fitness.nl.

 3. Let erop, dat het bepaalde onder 1 en 2 geen voorwaarde voor effectieve uitoefening van het herroepingsrecht is.

 

Herroepingsformulier

Hier vindt u het herroepingsformulier

Wij zijn er voor u
81x in Europa
Storemap
T-Fitness
7 telefonische adviseurs
zijn voor jou bereikbaar
0172 61 99 61
info@t-fitness.nl